Enmaco houdt zich al sinds 1987 succesvol bezig met het verbeteren van de kennis en vaardigheden van commerciŽle mensen, hier in Nederland en ver daarbuiten, in allerlei verschillende sectoren en diverse culturen.

Bij voorkeur analyseren we in eerste instantie het Customer Relationship Process© We kijken aan de ene zijde naar de specifieke verwachtingen van uw markt en uw klanten en aan de andere zijde stellen we vast hoe uw organisatie en uw mensen hier op inspelen en hoe uw sterkste concurrenten dat doen. Deze brede benadering helpt ons bij de Gap analyse, het bepalen van de tekortkomingen en specifieke behoeftes.


Gap analyse: Soms wordt vastgesteld dat de prioriteiten niet bij uw verkooporganisatie moeten liggen maar bijvoorbeeld in het stroomlijnen van logistieke processen, verbetering van informatievoorziening of aanschaf van modernere hulpmiddelen (2). Soms ook brengt de uitkomst ons bij specifieke verbeterdoelen m.b.t. kennis of vaardigheden (1) van (groepen) mensen. In andere gevallen mankeert het mogelijk aan houding of motivatie (3).


Waar het ons vooral om gaat is dat we bij een trainingstraject zoeken naar verbeteringen in de prestatie van de organisatie door het aanwezige talent (4) van de medewerkers te optimaliseren, gebruikmakend van alle relevante factoren.


Ieder trainingstraject is uniek en op uw wensen geŽnt. De trainingen zijn cultureel adaptabel m.a.w. in verschillende landen en culturen in te zetten. De trainers zijn ervaren en gewend ook daarmee om te gaan.

  • Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het (verder) ontwikkelen van een duidelijke structuur en/of aanpak in het verkoopproces. Dit kan verschillende aandachtsgebieden omvatten zoals bijvoorbeeld het formuleren van verkoop- of gespreksdoelstellingen; plannen van werk en tactiek, prioriteiten stellen, voorbereiden en maken van routeplannen, het in kaart brengen van de DMU-structuur, het goed gebruiken van een CRM-systeem e.d.

  • Het maken van een vertaalslag van verkoopdoelstellingen naar verkoopgesprekken.

  • Het aanleren en oefenen van gesprekstechnieken in verkoop- of serviceomgeving en follow-up activiteiten.

  • Coachen van verkopers als onderdeel van (sales-)management

  • Het ontwikkelen van een accountplan.

  • Interne introductie van nieuwe concepten of producten.


“Wat betekent dat voor mij en hoe doe ik dat danÖ.”

“Ik verkoop al jaren, kun je mij nog wat lerenÖ.”


Of we nu praten met verkopers, account managers, key accountmanagers, productmanagers of salesmanagers, we werken graag methodisch een ontwikkeltraject uit met duidelijke structuur, leerdoelen en meetpunten.

 

Afhankelijk van de overeengekomen leerdoelen bestaat een trainingstraject uit meerdere dagen en eventueel avonden. Uitgangspunt is dat we tijdelijk als expert meewerken aan de kwaliteit van uw organisatie en mensen. Parallel daaraan willen wij met het management werken aan kwaliteit in de dagelijkse opvolging en ondersteuning. Op die manier is trainen geen kostenpost maar een investering in uw belangrijkste middelen, namelijk uw eigen mensen. Aan het eind van iedere training wordt de kwaliteit van de training en de tevredenheid van de deelnemers gemeten.


Enmaco werkt op dit gebied samen met gerenommeerde trainingsorganisaties zoals Achieve Global.


Wij maken graag een afspraak om te zien ůf en zo ja, wŠt we voor u en uw organisatie kunnen betekenen. Een kennismakingsgesprek kan u immers alleen maar wijzer maken.