Doeltreffende strategie

 

Visie, ambitie, kiezen en actie

De wereld en dus ook uw zakelijke omgeving veranderen steeds sneller. Dit vraagt om continue aanscherpen van strategie en beleid. Welke keuzes maakt u, welke prioriteiten stelt u en hoe krijgt u binnen uw bedrijf draagvlak voor uw plannen? Een duidelijke visie en ambitie is ook goed te communiceren naar anderen en geeft richting én kracht aan ontwikkeling.

 

Strategie betekent keuzes maken

Strategie geeft antwoord op drie vragen:
   (1) hoe u uw ambities en strategische doelen realiseert,
   (2) hoe u adequaat inspeelt op snel veranderende omstandigheden en
   (3) hoe u zich duurzaam van uw concurrenten onderscheidt.


Veel organisaties slagen er niet in om een goede strategie te ontwikkelen doordat men een slecht beeld heeft van de markt, de concurrentie en de (on)onmogelijkheden van de eigen organisatie. Een duidelijke strategie stelt u in staat beter keuzes te maken. Wat gaat u wel, en wat gaat u juist niet (meer) doen?

 

Verandering is een constante factor

De snelheid waarmee veranderingen op organisaties afkomen is groot en wordt dikwijls onderschat. Daardoor ontbreekt vaak het urgentiegevoel om in beweging te komen.
Heeft u een goed beeld van de ontwikkelingen die voor u relevant zijn en is uw strategie daarop aangepast? Een ‘SWOT monitor’ waarbij de kansen en bedreigingen tegenover de sterke en zwakkere kanten van uw organisatie worden afgezet, kan u daarbij helpen.

 

De kern van een goede strategie

De kern van een goede strategie is tweeledig:
   (1) doelgericht
   (2) actiegericht


Het geeft iedereen de mogelijkheid bij te dragen aan het bedrijfssucces doordat ieders bijdrage duidelijk ingevuld en getoetst kan worden.

 

Concurrerend

Hoe een onderscheidende bedrijfspositionering. U pakt het simpelweg anders en slimmer aan dan uw naaste concurrenten. Een onderscheidende bedrijfspositionering geeft antwoord op vier belangrijke vragen:
   (1) welke markten en klanten gaat u bedienen,
   (2) in welke functionele, sociale en/of psychologische behoeften gaat u voorzien?,
   (3) met welke kernproducten en -diensten en
   (4) op welke onderscheidende manier?

        Hierbij zijn scherpe keuzes nodig in wat uw organisatie kan en wil doen.

 

Hoe komt u tot een doeltreffende strategie?

Naast het opstellen van een heldere strategie, is het snel en goed implementeren van die strategie minstens zo belangrijk. Want het is zoals de Japanners zeggen: ‘visie zonder actie is dagdromen, actie zonder visie is een nachtmerrie’. Uit onderzoek blijkt echter dat veel bedrijven en organisaties moeite hebben met het ontwikkelen van een nieuwe strategie. De omstandigheden vragen echter om een snel en doortastend optreden. De vraag is dan, hoe pakt u deze ‘uitdaging’ aan? Wat is in uw geval de beste aanpak?

 

Leg uw strategievraag aan ons voor

Wij hebben veel ervaring met uiteenlopende vragen op het gebied van klantgericht ondernemen, strategie en organisatieontwikkeling. Neem contact op voor meer informatie of voor een vrijblijvend gesprek.